Nieuw: Vrijwilligersbeleid vv DESK!

22-06-2017 om 22:39 Algemeen Bestuur, Commissies, DESK Nieuws, Speciale aandacht, vrijwilligers, Vrijwilligersbelangen

2017-06-22-vrijwilligersbeleid

Commissie Vrijwilligersbelangen zoekt leden!

Tijdens jaarvergaderingen, in het jaarverslag én in de presentatiegids komt vaak het woord “kapitaal” ter sprake. Normaal gesproken denken we dan in termen van geld. Bij DESK bedoelen wij dan onze kostbare groep vrijwilligers, ook wel medewerkers genoemd.

Een vereniging als DESK staat of valt met de inzetbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) van vrijwilligers. Vrijwilligers die de elftallen trainen, coachen en/of leiden, wedstrijden leiden, de kantine bemensen, onderhoud verrichten, de vereniging managen en nog veel meer diverse taken die uitgevoerd worden. Maatschappelijk gezien is vrijwilligerswerk steeds minder in trek. De individualisering van de maatschappij heeft tot gevolg dat mensen zich minder verbonden voelen met het verenigingsleven. Dit uit zich onder andere in een chronisch gebrek aan vrijwilligers en daardoor een ‘overbelasting’ van aanwezige vrijwilligers. Het gevaar is reëel dat juist deze belangrijke vrijwilligers daardoor afhaken.

Het organogram van onze vereniging bevat 13 commissies. Een daarvan is de commissie Vrijwilligersbelangen, een uiterst belangrijke in een vereniging met rond de duizend leden. De commissie Vrijwilligersbelangen is op dit moment nog niet in functie. Het ontbreekt aan leiding en aan beschikbare leden die het beleid uitvoeren. Alle bestuursleden proberen bij hun al omvangrijke taak extra aandacht aan de medewerkers te besteden. Dat gebeurt door iedereen op verschillende persoonlijke wijze. Het bestuur is van mening dat hier meer structuur in dient te komen. Het bestuur is op zoek naar extra “kapitaal” om sturing te geven aan alle medewerkers binnen de club in deze nieuwe commissie Vrijwilligersbelangen.

Op de vraag aan welke capaciteiten deze moeten voldoen denken we aan leden die een positieve instelling hebben, die schouderklopjes kunnen uitdelen, die mensen verbinden, die opkomen voor de individuele vrijwilliger, die goed op de hoogte zijn van de DESK familie, die de medewerkers op een voetstuk plaatsen en vooral waarderen.

Een beknopte samenvatting van het Vrijwilligersbeleid is hier te downloaden.

Iedereen die graag aan deze commissie een bijdrage wil en kan leveren kan contact opnemen met onze secretaris via [email protected]. Ook om informatie over een van de beschikbare functies op te vragen is dit e-mailadres te gebruiken.

Het bestuur

 

Tags: , , , , ,