Wie wordt voorzitter Vrijwilligersbelangen?

30-11-2017 om 23:30 DESK Nieuws, Vacatures, vrijwilligers, Vrijwilligersbelangen

2017-11-30-vrijwilligersbelangen

Gezocht: voorzitter Vrijwilligersbelangen

Tijdens jaarvergaderingen, in het jaarverslag én in de presentatiegids komt vaak het woord “kapitaal” ter sprake. Normaal gesproken denken we dan in termen van geld. Bij DESK bedoelen wij dan onze kostbare groep vrijwilligers.

Een vereniging als DESK staat of valt met de beschikbaarheid van vrijwilligers. Vrijwilligers die de elftallen trainen, coachen en/of leiden, wedstrijden leiden, de kantine bemensen, onderhoud verrichten, de vereniging managen en nog veel meer diverse taken die uitgevoerd worden. Maatschappelijk gezien is vrijwilligerswerk steeds minder in trek. De individualisering van de maatschappij heeft tot gevolg dat mensen zich minder verbonden voelen met het verenigingsleven. Dit uit zich onder andere in een gebrek aan vrijwilligers en daardoor een overbelasting van de aanwezige vrijwilligers. Het gevaar is reëel dat juist deze belangrijke vrijwilligers daardoor afhaken.

Onze vereniging bevat 13 commissies en een daarvan is de commissie Vrijwilligersbelangen, een uiterst belangrijke commissie in een vereniging met rond de duizend leden. De commissie Vrijwilligersbelangen is op dit moment nog niet in functie; iets wat we wel graag willen. Het ontbreekt aan leiding en aan beschikbare leden die het beleid uitvoeren. Alle bestuursleden proberen bij hun al omvangrijke taak extra aandacht aan de vrijwilligers te besteden. Dat gebeurt door iedereen op persoonlijke wijze, maar het bestuur is van mening dat hier meer structuur in dient te komen. Daarom zijn we op zoek naar een voorzitter voor de commissie Vrijwilligersbelangen om sturing en ondersteuning te geven aan alle vrijwilligers binnen de club.

Op de vraag aan welke capaciteiten hij of zij moet voldoen, denken we aan iemand die een positieve instelling heeft, die schouderklopjes kan uitdelen, die mensen verbindt, die opkomt voor de individuele vrijwilliger, die goed op de hoogte is van de DESK-familie, die de vrijwilligers waardeert en soms zelfs op een voetstuk plaatst.

Kortom, het bestuur zoekt een geschikte voorzitter Vrijwilligersbelangen die sturing gaat geven aan onze groep super vrijwilligers.

Interesse? 

Neem dan contact op met onze secretaris Christ van Wezel via [email protected].

Of ken je iemand? Like, deel en tag jouw geschikte kandidaat!

Het bestuur

Een beknopte samenvatting van het Vrijwilligersbeleid is hier te downloaden (704 Kb).

Download hier het complete Vrijwilligersbeleid (1.7 MB).

Tags: , , , ,