Onbekende contributiebetalers

08-01-2018 om 20:02 DESK Nieuws, Secretariaat

2018-01-09-contributie

Van wie zijn de volgende stortingen?

Op de bankrekening van DESK zijn twee contributiebedragen bijgeschreven, maar de penningmeester kan de bedragen niet koppelen aan een lid van DESK, omdat de betalers niet in de ledenlijst voorkomen.

Het gaat om:

28-12-2017: € 42,— betaald door A. van der Rijk;

28-09-2017: € 42,— betaald door H.W.M. van Beers.

Willen deze personen svp zo snel mogelijk contact opnemen met Hennie Balvers,tel. 0416-276564 of [email protected].

Tags: ,