Hoop jubilarissen en nieuwe gezichten bij ALV

01-02-2018 om 18:11 Algemeen Bestuur, DESK Nieuws, Speciale aandacht

2018-01-26-alv

Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 26 januari 2018 was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bij DESK. Iets na 20.00 uur opent voorzitter Jacques van Heijst de ALV door de gebruikelijke introductie van secretaris Christ van Wezel.

Na enkele huishoudelijke mededelingen en een moment van stilte voor de overleden familieleden van onze leden, begint Jacques de vergadering.

De goedkeuring van het verslag van de A.L.V. van vorig jaar is een hamerslag. Ook de jaarverslagen van de diverse commissies worden op een enkele opmerking na akkoord bevonden. Al snel kan overgegaan worden naar de huldiging van de leden die 25 en 40 jaar lid zijn. Met karakteristieke verhalen en spitsvondige gebeurtenissen weet Jacques de betrokkenen in positieve zin te raken. Na een ruime pauze komen de kanonnen aan bod: leden die al een halve eeuw trouw zijn aan v.v. DESK. Ook hier rollen de anekdotes uit het verleden over de vloer, meestal vermengd met veel waardering voor de rol ze bij onze vereniging buiten het sportieve vlak vervuld hebben. Met Ben, Ton, Jan en Sjaak is het niet moeilijk om iets extra’s naar voren te brengen. Als laatste drie worden de voorzitter en onze 2 ereleden gehuldigd. Jacques neemt Ben van Beers voor zijn rekening en Christ neemt de honneurs waar voor Jacques en Hennie Balvers. Met name deze laatste drie krijgen begrijpelijk wat meer lovende woorden te horen gezien hun verleden binnen de vereniging.

Ben wordt gefêteerd vanwege zijn verdiensten als hoofd sponsoring, Jacques vanwege zijn wijze van opereren na de bestuurscrisis van augustus 2013 en Hennie voor zijn niet aflatende passie voor de club. Hij wordt zelfs als icoon van DESK bestempeld.

Daarna komt het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’ aan bod. Dieter Cleijn en Stan Laros hebben al eerder aangegeven om hun bestuurszetel in te leveren, Gerardo de Jong stelt zich weer voor 3 jaar herkiesbaar evenals Bas Mikkers tot 1 juli 2018. Thijs Dingemans wordt door het bestuur kandidaat gesteld. Met applaus wordt hij als jongste bestuurslid binnengehaald.

In een uitgebreid slotwoord geeft de voorzitter aan dat er op tal van terreinen nog uitdagingen liggen, die alleen door middel van eendrachtige samenwerking opgelost kunnen worden. Om 22. 42 uur wordt de vergadering gesloten.

Bekijk hier alle foto’s die genomen zijn tijdens de ALV op de Facebook-pagina van DESK.

Tags: , , ,