Alle (rustende) leden update jouw gegevens!

30-04-2018 om 21:46 Algemeen Bestuur, Communicatie, DESK Nieuws, Secretariaat

2018-04-30-avg-privacy

Alle (rustende) leden opgelet: update persoonsgegevens!

AVG ook van toepassing bij DESK

Beste Dessers, ouder(s)/voogd en vooral trainers/leiders/coaches, 

Zoals jullie ongetwijfeld weten zal per 25 mei 2018 zal de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) van kracht gaan. Deze nieuwe wetgeving schrijft onder andere sportverenigingen voor hoe zij om moeten gaan met de persoonsgegevens van hun leden. Voetbalvereniging DESK vindt het dan ook belangrijk dat haar leden zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de manier waarop we in de toekomst omgaan met jullie gegevens. Daarom willen wij zeker weten dat we beschikken over de juiste gegevens van onze DESK-leden.

Om te beschikken over de juiste en meest actuele gegevens van DESK-leden (ook rustend leden) wordt deze week aan alle trainers en leiders een formulier uitgedeeld die bestemd is voor ieder teamlid inclusief de trainer/leider zelf. Het bestuur vraagt iedere coach/leider om de formulieren spoedig te verspreiden en vóór 11 mei in te nemen. Belangrijk is dat elk lid het formulier met complete en juiste gegevens inlevert.

De formulieren moeten op 12 en 13 mei door de leider ingeleverd worden bij het (jeugd)secretariaat. Leiders krijgen daarover later nog een reminder. Voor de jeugdteams en zaterdagsenioren geldt dat zij de formulieren op 12 mei tussen 8.00 – 14.00 uur kunnen inleveren bij het jeugdsecretariaat, seniorenteams op 13 mei tussen 8.30 – 12.30 uur in het secretariaat in de bestuurskamer. Graag de medewerking en de formulieren compleet inleveren op de aangewezen locatie en tijdstippen!!! Op die manier kan vv DESK de gegevens tijdig en juist verwerken in haar ledenbestand. Op een later tijdstip publiceren we een document op onze website met daarin uitleg over de gevraagde persoonsgegevens die betrekking hebben op de AVG.

Vragen? Neem contact op met bestuurslid Thijs Dingemans via [email protected] of 06-49225692.

Het bestuur

Formulier niet ontvangen? Zie de bijlage om te printen: 

Download hier het formulier

Tags: , , , ,