Hoe gaat DESK om met mijn persoonsgegevens?

08-05-2018 om 19:46 Algemeen Bestuur, DESK Nieuws, Speciale aandacht

2018-04-30-avg-privacy

Uitleg formulier gegevensbeheer

Beste leden, ouders/voogd,

Afgelopen week is aan de leiders en trainers een formulier uitgedeeld in het kader van de implementatie van ons nieuwe systeem voor ondersteuning van onze verenigingsprocessen, met als kern een nieuwe leden- en contributieadministratie van ClubAssistent. N.a.v. de uitgedeelde formulieren ontvingen we enkele vragen.

De nu gevraagde gegevens vormen een minimale set die in onze leden- en contributie-administratie opgenomen moeten worden. In het kader van de AVG hoeft geen toestemming gevraagd te worden om deze gegevens in onze administratie op te voeren omdat verwerking van deze gegevens noodzakelijk is om als vereniging uitvoering te kunnen geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met onze leden.

De gevraagde gegevens die daarin worden opgenomen, worden alleen verwerkt door personen die daartoe door het bestuur van vv DESK worden aangesteld en geautoriseerd (met beveiliging middels een gebruikersnaam en wachtwoord). Tevens wordt met ClubAssistent een verwerkersovereenkomst afgesloten; alles conform de AVG!

In het kader van de AVG hebben we ook een privacyverklaring opgesteld, waarin vermeld wordt hoe vv DESK omgaat met uw gegevens of die van uw kind(eren). Die kunt u hieronder inzien en downloaden. Eventuele suggesties ter aanvulling kunnen gestuurd worden naar het e-mailadres [email protected]

Het bestuur

Download hier de Privacyverklaring

Tags: , , ,