Nieuws

Old Stars van start bij DESK

10 september 2018
www.vvdesk.nl
Een primeur bij DESK!

Een nieuwe tak
Op maandag 17 september wordt er aan de DESK boom een nieuwe tak toegevoegd: de DESK Old Stars Walking Football, voortaan genoemd Old Stars DESK.
Vanaf eind vorig jaar zijn de K.B.O. Kaatsheuvel, ContourdeTwern en v.v. DESK bezig om 60 plussers te benaderen in onze gemeente om door middel van de voetbalsport deze groep meer te laten bewegen. Dat heeft na veel overleg met beide organisaties geleid tot de oprichting van een aparte afdeling binnen onze vereniging: Old Stars DESK. Er zijn voorlopig 21 aanmeldingen.
Het werkgroepje dat dit initiatief heeft getoond is uiterst tevreden over het aantal aanmeldingen. Het is altijd gissen hoeveel mannen zich zouden opgeven. De tijd zal leren of er sprake is van groei. Veel zal afhankelijk zijn van de wijze waarop DESK Old Stars Walking Football georganiseerd wordt. Doch dat hebben we voornamelijk zelf in de hand. We zijn nu nog met een betrekkelijk beperkt aantal leden, m.a.w. ieders inbreng brengt nu nog meer gewicht in de schaal dan eventueel daarna. DESK heeft zich bereid verklaard om aan dit initiatief zijn zegen te geven o.a. in de vorm van het beschikbaar stellen van de accommodatie en mogelijk enkele medewerkers, al hoewel het steeds moeilijker wordt om de juiste vrijwilligers bereid te vinden een stapje extra te doen!  

Visie gemeente Loon op Zand
‘Brede impuls combinatiefuncties’ is een instrument van de gemeente, dat ontstaan is vanuit de verbinding tussen onderwijs (kind centra), sport en cultuur. In een later stadium is ‘sport en bewegen in de buurt’ hieraan toegevoegd.
De functionarissen die hiermee bezig zijn, hebben aandacht voor de verbinding tussen sport en een ander domein (onderwijs, welzijn, jeugd, gezondheid, cultuur). Deze verbinding legt ContourdeTwern o.a. ook bij ouderen. Met de verschillende partners rondom ouderen is er geconstateerd dat er behoefte is aan meer beweging voor deze doelgroep. Het doel hierbij is enerzijds om leeftijdsgenoten met elkaar in contact te brengen en anderzijds om ze meer te laten bewegen met positieve gevolgen voor de gezondheid. Dat past precies in het Sociale Domein van de gemeente.

Wandelvoetbal
Landelijk in opkomst is het zogenaamde Walking Football, wandelvoetbal. Een zestigtal clubs hebben dit de afgelopen jaren aan hun pakket toegevoegd. De regels wijken sterk af ten opzichte van het gewone voetbalspel. Er mag niet gerend worden. Het maken van slidings is niet toegestaan. Er is geen sprake van buitenspel. De bal mag niet boven heuphoogte gespeeld worden.  Lichamelijk contact is verboden. Vanaf de eigen helft mag niet gescoord worden. Doorlopend wisselen is toegestaan.
Zo wordt er gespeeld op een veld van 21 meter bij 42 meter. De doelen zijn 1 meter bij 3 meter. Een team bestaat uit 6 veldspelers. Er is geen keeper. Een officiële wedstrijd duurt slechts een kwartier. Voorlopig wordt er alleen getraind. Van wedstrijden spelen tegen andere verenigingen is nog geen sprake.

Organisatie
Er is een leeftijd aangehouden van minimaal 60 jaar, doch indien men zich geroepen voelt op “jongere leeftijd” mee te doen, meld je aan, van harte welkom!
Als trainer is aangetrokken Dik van Beek, die al geruime tijd ervaring heeft met wandelvoetbal. John van Rekum gaat af en toe als spelleider optreden bij wedstrijden of partijtjes. Elke maandagmorgen is men vanaf 09.30 uur welkom in de kantine. De trainingen duren 1 ½ uur met een warming up en een cool down na afloop. Tot 12.00 u is men in de kantine welkom om “de derde helft” te spelen.

Langzaam opbouwen
Er is tijdens twee vergaderingen met de groep afgesproken om de trainingen en de organisatie langzaam op te bouwen met een maximale inbreng van de spelers. Voorlopig wordt er nog geen contributie geheven. Die gaat pas in op 1 november als iedereen besloten heeft om definitief zich als lid aan te melden bij onze vereniging. De contributie is € 22,50 per kwartaal. Ieder aangemeld lid heeft al een wedstrijdkalender ontvangen met de trainingsdagen.

Aanmelden
Voor nieuwe aanmeldingen kan men zich het beste in verbinding stellen met Jos Hermsen.
E jos.hermsen@home.nl
T 06 – 10450822

Woord van Dank
Vanaf deze plaats wensen we de 60 plussers en de begeleidende staf veel succes met dit mooie initiatief. Bij deze  is er ook een woord van dank verschuldigd aan de plaatselijke KBO en de medewerkers van ContourdeTwern voor hun inzet om tot dit resultaat te komen.

Het bestuur

 
www.vvdesk.nl
De gezondheid staat voorop.  Meer >
 
www.vvdesk.nl
Door Eendracht Sterk! Meer >
 
 
www.vvdesk.nl
Ook andere festiviteiten verzet.  Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-01-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsors & Partners
Weerinformatie
buienradar

Terug naar boven