Nieuws

Zéér belangrijk bericht i.v.m. de contributie

03 december 2019
www.vvdesk.nl
Graag attentie!

Beste (ouders/verzorgers van) Dessers,

 

zoals u allen inmiddels wel bekend is, gaat v.v. DESK m.i.v. januari 2020 van start met automatische incasso van de contributie.

Een aantal zaken zijn hierbij van groot belang en het bestuur verzoekt u dan ook allen van het onderstaande goede nota te nemen.

 

1: De automatische incasso gaat in principe gebeuren bij alle actieve leden: jeugdspelers, senioren, dames, veteranen, old-stars en team-rosé.

2: Bij de rustende leden gaan we geen gebruik maken van automatische incasso, omdat het grootste gedeelte van deze groep Dessers al gebruik maakt van een periodieke overboeking.

3: Rustende leden die wel van de automatische incasso gebruik willen maken, kunnen dit voor Kerstmis melden bij ondergetekende, bij voorkeur via een e-mailbericht.

4: Ook bij leden die aangegeven hebben de contributie per jaar of per half jaar te willen betalen, wordt geen automatische incasso toegepast.

5: Als u principieel geen gebruik wilt maken van automatische incasso, dan dient u dit voor Kerstmis bij ondergetekende te melden, bij voorkeur via een e-mailbericht.

6: Als u niet aangeeft dat u niet met automatische incasso akkoord gaat, dat trekken wij de conclusie, dat u instemt met automatische incasso.

7: De automatische incasso van de contributie geschiedt maandelijks op de 7e dag van de maand. U ontvangt rond deze datum een nota via uw bij DESK bekende e-mailadres.

Als u dit nog niet doorgegeven hebt bij DESK, kunt u dat doen door uw account op de site van DESK te actualiseren.

8: Als u nu al gebruik maakt van een periodieke overschrijving, dan verzoeken wij u deze stop te zetten, omdat anders twee bedragen worden afgeschreven.

9: Het zou zeer prettig zijn, als alle contributie voor de periode juli t/m december 2019 voor Kerstmis betaald is, zodat er geen achterstanden bestaan op 01-01-2020.

10: Het bestuur verzoekt u allen dan ook te controleren of u een achterstand hebt; indien dat wel het geval is, dan vragen wij u tot onmiddellijke betaling van het openstaande bedrag over te gaan.

 

Vele uren aan voorbereiding zijn inmiddels besteed aan de invoering van de automatische incasso van de contributie. Het bestuur denkt hiermee tegemoet te komen aan de wens van vele leden. Wij verzoeken u allen dan ook volledige medewerking te verlenen. Mogelijk zal alles in de eerste maanden nog niet 100% perfect verlopen, maar het bestuur heeft er veel vertrouwen in, dat alles binnen afzienbare tijd probleemloos gaat werken. Het bestuur dankt u allen in ieder geval al bij voorbaat voor de te verlenen medewerking.

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende, die namens het bestuur uw vragen zal beantwoorden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hennie Balvers,

leden- en contributie-administrateur van v.v. DESK.

telefoon: 0416-276564 of e-mail: fam.balvers@home.nl

 


 
www.vvdesk.nl
Helaas is de processierups weer gesignaleerd op ons sportpark. Meer >
 
www.vvdesk.nl
Schrijf je (kind) nu in! Meer >
 
www.vvdesk.nl
Check hier wanneer wie traint.  Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-01-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsors & Partners
Weerinformatie
buienradar

Terug naar boven