Nieuws

Bestuursverkiezing

21 december 2019
www.vvdesk.nl
Wie stelt zich beschikbaar?

De ALV staat voor de deur, waarin de bestuursverkiezing onderdeel is. Bas Mikkers is per 1 juli 2018 gestopt als bestuurslid voorzitter afdeling jeugd. Wim Nuijten heeft gedurende het seizoen aangegeven om zijn bestuurszetel van Technische Zaken ter beschikking te stellen. Max Mertens stopt als portefeuillehouder afdeling Seniorenvoetbal. Aftredend zijn Ed van Ham, Jacques van Heijst en Christ van Wezel.

Ed en Jacques stellen zich herkiesbaar voor een volgende periode. Jacques heeft gemeld dat hij zijn voorzitterschap niet voortzet. Christ heeft besloten om na twee keer drie jaren te stoppen als bestuurslid. Hij blijft nog wel werkzaam als secretaris a.i.

Ondanks verwoede pogingen is het bestuur er (nog) niet in geslaagd om vervangers te vinden voor de commissies algemene zaken (voorzitter), secretariaat (secretaris), technische zaken, afdeling seniorenvoetbal, horeca en vrijwilligersbelangen.

 

Leden kunnen zich beschikbaar stellen voor het bestuur door het inleveren van een kandidaatstelling voorzien van de handtekening en naam van 5 stemgerechtigde leden bij de secretaris vόόr 4 januari 2020.

 

Secretaris

Christ van Wezel

E secretaris@vvdesk.nl

 

Christ van Wezel

 


 
www.vvdesk.nl
Een jaartje later dan gepland. Meer >
 
 
www.vvdesk.nl
Dank je mannen! Meer >
 
www.vvdesk.nl
Wie speelt waar?  Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-01-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven