Adverteerders

De voetbalvereniging DESK heeft jaarlijks, naast de internetsite die wekelijks vernieuwd wordt, ook een aantal gedrukte uitgaven die aan de leden gepresenteerd worden. Naast de leden ontvangen ook sponsors en andere personen of instellingen die een relatie met de club hebben deze uitgaven.

In juni van ieder seizoen presenteert DESK de nieuwe selectie voor het komende seizoen op de traditionele presentatieavond. Begin september wordt de Presentatiegids uitgereikt en in januari, tijdens de jaarvergadering, wordt het jaarverslag behandeld dat twee weken daarvoor onder de leden is verspreid. Op jaarbasis twee grote uitgaven waarvan de oplage per uitgave op duizend exemplaren ligt.
 

Bij iedere thuiswedstrijd van DESK wordt aan elke bezoeker het poortbulletin uitgereikt met informatie over de wedstrijd van die dag. Het bulletin wordt standaard in een oplage van driehonderd exemplaren gedrukt.
 

In alle genoemde uitgaven van DESK is ruimte voor bedrijven om advertenties te plaatsen. Het formaat van de advertenties kan verschillen van een logo in het bulletin tot een een paginagrote advertentie in een van de andere uitgaven.

Wanneer u als bedrijf geïnteresseerd bent in advertenties op de site of in een van de gedrukte uitgaven van DESK, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie in de persoon van Gerardo de Jong.

Sponsors & Partners
Weerinformatie
buienradar

Terug naar boven