Nieuws

Kort verslag: de ALV van 18 januari in een notendop

21 januari 2019
www.vvdesk.nl
Een prima avond. 

Om 20.10 uur opent voorzitter Jacques van Heijst de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met een welkom aan de jubilarissen met hun aanhang, onze twee ereleden en de in grote getale aanwezige leden. De gebruikelijke introductie van secretaris Christ van Wezel heeft als titel “Verrijking”. Christ schetst zijn visie op “de verrijking” in diverse opzichten waarvoor DESK al jarenlang zorgt.

Na enkele huishoudelijke mededelingen volgt een moment van stilte voor de overleden leden en verwanten van onze leden.

De goedkeuring van het verslag van de A.L.V. van vorig jaar is met enkele correcties in het onderdeel Financiën een hamerslag. Ook de jaarverslagen van de diverse commissies worden op een enkele opmerking na akkoord bevonden.

Dennis van den Beukel, nog interim penningmeester, steelt de show door op prima wijze het jaarverslag van de commissie Financiën te bespreken. De kascontrole commissie verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen.

Het agendapunt Vaststelling contributie wordt d.m.v. slides op het scherm achtereenvolgens besproken door Dennis, Jaap van den Corput en Wim Nuijten. Tegelijkertijd wordt een aantal schriftelijk ingediende vragen beantwoord. Jacques vraagt aan de vergadering om het voorstel van de contributieverhoging te steunen. De vergadering gaat unaniem akkoord.


Na de pauze worden door Jacques op ludieke wijze 16 jubilarissen gehuldigd. Met karakteristieke verhalen en spitsvondige gebeurtenissen weet Jacques de betrokkenen in positieve zin te raken. Degenen die 25 jaar lid zijn worden collectief gehuldigd. Daarna is het de beurt aan de 40 jarigen die aan DESK verbonden zijn: Pierre, Jan, Stan en Ton. Een aparte benadering krijgen de dames Dory, Jannie en Caroline die aan de wieg gestaan hebben van het vrouwenvoetbal. Tenslotte komen de leden die al een halve eeuw trouw zijn aan v.v. DESK aan bod: Noud, Jac en Richard. Ook hier rollen de anekdotes uit het verleden over de vloer, vermengd met veel waardering voor de rol ze bij onze vereniging vervuld hebben.

Daarna komt het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’ aan bod. Bas Mikkers heeft al eerder aangegeven om zijn bestuurszetel in te leveren per 1 juli 2018. Jörgen Lips stelt zich niet herkiesbaar en treedt af. Jaap van den Corput, Max Mertens en Wim Nuijten stellen zich voor 3 jaar herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. Dennis van den Beukel en Petra Delsasso zijn door het bestuur kandidaat gesteld. Met applaus worden zij in het bestuur gekozen. In de komende A.B. vergadering worden de herkiesbare en nieuwe leden benoemd als voorzitter van een commissie.

Van de Rondvraag wordt gebruik gemaakt door George van der Horst en Dieter Cleijn die samen 22 vragen hebben ingediend. Voorzitter Jacques van Heijst beantwoordt de vragen die niet eerder aan de orde zijn gekomen kort maar krachtig. De enkele mondelinge vragen worden eveneens naar tevredenheid van de aanwezigen beantwoord.


In een uitgebreid slotwoord geeft de voorzitter aan dat er op tal van terreinen nog uitdagingen liggen, die alleen door middel van eendrachtige samenwerking opgelost kunnen worden. Hij doet een beroep om op diverse terreinen hulp te bieden. Vrijwilligers kunnen zich melden bij het bestuur.

Er zijn 16 afmeldingen ontvangen. De vergadering word bezocht door 95 leden. We mogen spreken over een prima deelname aan deze A.L.V. Om 23.01 uur wordt de vergadering gesloten.

 

Het bestuur


 
www.vvdesk.nl
Veel plezier Naud! Meer >
 
 
 
www.vvdesk.nl
Pyromaniacs zetten de Eikendijk in vuur en vlam.  Meer >
 
 
 
 
 
 
 
11-01-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsors & Partners
Weerinformatie
buienradar

Terug naar boven